Centrum Edukacji Artystycznej

wydział prawny

(WAŻNE!) ramowe plany nauczania – aktualny projekt

Wydział Prawny Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 29 czerwca 2016 r. został oficjalnie udostępniony ostateczny projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. Projekt ten został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

(WAŻNE!) nowe ramowe plany – projekt rozporządzenia

W związku z przekazaniem Centrum Edukacji Artystycznej pisma Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN w sprawie skierowania do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu nowego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, Centrum zamieszcza przekazany projekt, z uprzejmą prośbą o uwzględnienie przyjętych w […]

komunikat ws. dyplomów w Liceach Plastycznych

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie druków stosowanych w ostatniej klasie liceum plastycznego w roku szkolnym 2015/2016, poniżej zamieszczamy komunikat Departamentu Szkolnictwa Artystycznego MKiDN w tym zakresie.

(ważne!) nowe rozporządzenie w sprawie świadectw

W dniu 15 kwietnia 2016 r. (piątek) zostało podpisane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych.

(ważne!) Ponowne uczęszczanie do I klasy – aktualizacja

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35), pojawiły się wątpliwości odnośnie przebiegu procesu rekrutacyjnego w szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne.

1.000.000 odsłon!

Tym razem (wyjątkowo) informacja nie prawna lecz wyłącznie techniczna. W dniu wczorajszym liczba odsłon naszej strony przekroczyła milion!

(ważne!) egzamin maturalny a przystąpienie do dyplomu

W dniu 23 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35).

(Wydział Prawny) stanowisko w sprawie ocen

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie oceniania bieżącego uczniów w szkołach artystycznych, należy dokonać analizy i jednocześnie kompilacji aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów, wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów […]

[ważne!] nowe rozporządzenie – egzaminy eksternistyczne

Z dniem dzisiejszym, tj. 23 września 2015 r., wchodzi w życie  rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych.

(ważne!) nowa matura, egzamin gimnazjalny i sprawdzian szóstoklasisty

Z dniem 1 września 2015 r. wchodzi w życie także rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

Poprzedni