Centrum Edukacji Artystycznej

wydział prawny

Aktualizacja ustaw

Szanowni Państwo, z dniem dzisiejszym publikujemy opracowane przez nas teksty ujednolicone ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela.

(WAŻNE!) Publikacja ramowych planów nauczania

W Dzienniku Ustaw z 7 września 2016 r. pod pozycją 1408 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

(nowe rozporządzenie) dokumentacja przebiegu nauczania

Z dniem 1 września 2016 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Aktualizacja

Szanowni Państwo, z uwagi na obszerność ostatnio wprowadzonych zmian legislacyjnych, informujemy o trwających pracach aktualizacyjnych naszej bazy aktów prawnych. Uprzedzamy o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu serwisu. Planowany termin końcowy aktualizacji przewidywany jest na koniec tygodnia.

(WAŻNE!) Podpisanie rozporządzenia w sprawie ramowych planów

W dniu 30 sierpnia 2016 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

(WAŻNE!) ramowe plany nauczania – aktualny projekt

Wydział Prawny Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 29 czerwca 2016 r. został oficjalnie udostępniony ostateczny projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. Projekt ten został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

(WAŻNE!) nowe ramowe plany – projekt rozporządzenia

W związku z przekazaniem Centrum Edukacji Artystycznej pisma Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN w sprawie skierowania do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu nowego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, Centrum zamieszcza przekazany projekt, z uprzejmą prośbą o uwzględnienie przyjętych w […]

komunikat ws. dyplomów w Liceach Plastycznych

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie druków stosowanych w ostatniej klasie liceum plastycznego w roku szkolnym 2015/2016, poniżej zamieszczamy komunikat Departamentu Szkolnictwa Artystycznego MKiDN w tym zakresie.

(ważne!) nowe rozporządzenie w sprawie świadectw

W dniu 15 kwietnia 2016 r. (piątek) zostało podpisane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych.

(ważne!) Ponowne uczęszczanie do I klasy – aktualizacja

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35), pojawiły się wątpliwości odnośnie przebiegu procesu rekrutacyjnego w szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne.

Poprzedni